Logo

" GUD

- GJENNOM OSS

- TIL MENNESKER "

Innkalling til ordinært årsmøte Norkirken Hald 2019

 

Årsmøte i Norkirken Hald avholdes i Hagesalen på Hald

onsdag 13. februar 2018 kl. 19.30.


Saksliste:


1. Konstituering av årsmøtet

    -Godkjenning av innkalling og saksliste

    -Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til tellekorps og signering av protokoll

2. Gjennomgang av årsmeldinger

    -Lederteam, Styret, Søndagsskolen, Vekstgrupper, Samlivsarbeidet

3. Regnskap 2018

4. Budsjett 2019

    -Fastsettelse av medlemskontingent

5. Valg

    -Leder for 1 år og ett styremedlem for 3 år

6. Informasjon

    -Givertjeneste

    -Status på Hald


Sakspapirer deles ut på møtet.


Velkommen!