Program20. juni - Søndagsskole

Klokken: 11:00

20. juni - Kveldsgudstjeneste

Klokken: 19:00

4. juli - Familiegudstjeneste

Klokken: 11:00