Program2. oktober - Kveldsgudstjeneste

Klokken: 19:00

9. oktober - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

14. oktober - Samlivskurs – Gode Dager

Klokken: 19:00

www.godedager.com

15. oktober - Samlivskurs – Gode Dager

Klokken: 10:00

www.godedager.com

16. oktober - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

19. oktober - Samlivskurs – Gode Dager

Klokken: 19:00

www.godedager.com

23. oktober - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

30. oktober - Kveldsgudstjeneste

Klokken: 19:00

6. november - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

13. november - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

20. november - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

27. november - Kveldsgudstjeneste

Klokken: 19:00

4. desember - Juleverksted med andakt

Klokken: 11:00

11. desember - Familiegudstjeneste

Klokken: 11:00
Tema: Vi synger julen inn

18. desember - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole

24. desember - Julaften, gudstjeneste

Klokken: 15:00

8. januar - Bønnedag

Klokken: 00:00

15. januar - Gudstjeneste

Klokken: 11:00

Søndagsskole