Taler

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hverdagsmisjonær (Johannes Vålandsmyr)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hebreerne 11 (Øystein Ruud)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Dommerne (John Bjørnli)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Pinsedag (Thomas Neteland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Child like faith (Samuel Ebitu)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Frimodig tro (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
En hjemreise – Å leve med det evige for øyet (Gunhild Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Nattverd (Lasse Braadland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Mens vi venter på et under (Marian Nygård)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Å høre Gud – Del 1 (Marian Nygård)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Å høre Gud – Del 2 (Marian Nygård)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Den gyldne regel (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Kall (Terje Høyland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tro på hjemmebane (Kristine Kjetså-Norum)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hva er en menighet? (Kjetil Viland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hva er en menighet? (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hjertets øyne (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Jabok 4, 1-12 (Lasse Braadland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Jesus er verdens mysterium (Tone Haugdal)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
2. Mos 2, 1-10 (Samuel Ebitu)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Lydighet (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tilstede i verden i ånd og kropp (Jan Kjosavik)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Guds nærvær (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Kjønn og identitet (Marianne Braseth)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Kall og tjeneste (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Gi Gud alt (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Bli ledet av Den Hellige Ånd (Johannes Vålandsmyr)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tilbedelse og sannhet (Torstein Hide)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Gi meg rom (Terje Høyland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvordan forstå endetiden ut fra Bibelen – Del 3 (Kjell Dalene)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvordan forstå endetiden ut fra Bibelen – Del 4 (Kjell Dalene)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvordan forstå endetiden ut fra Bibelen – Del 2 (Kjell Dalene)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvordan forstå endetiden ut fra Bibelen – Del 1 (Kjell Dalene)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Det dobbelte kjærlighetsbud (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Matt 15, 21-28 (Lasse Braadland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Forbilde (Jarle Fjellstad)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Jesus som forbilde (Marianne Braseth)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Sendt (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Forbilder i Bibelen (Samuel Ebitu)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Marias lovsang (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Ekte nåde (Johannes Vålandsmyr)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Perspektiv, Luk 10,27 (Torstein Hide)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Lukas 15, 11-32 (Anne Katrine Sandnes Ebitu)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Når Gud endrer spillereglene (Terje Høyland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Et liv i tro, i familien, i hjemmet (Marianne Fjell)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Gud vil (Tone Haugdal)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tro og liv (Lasse Braadland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Johannes 15, 9-12 (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Jesus and the Children, Markus 10:13-16 (David Muturi)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Oppsummering og utfordring (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Del 1: Hvem er den Hellige Ånd? (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Del 2: Hva gjør den Hellige Ånd? (Henrik Strømberg)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Del 3: Hvordan blir jeg fylt av den Hellige Ånd? (Samuel Ebitu)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Helbreder Gud i dag? (Ove Kleveland)
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
1. Påskedag, Gunhild Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Palmesøndag, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Bibelen, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Bønn, Anne Katrine Sandnes Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvordan kan jeg tro? Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvem er Jesus? Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Identitet og kall: Røttene, Torstein Hide
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Sendt, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Såmannen, Arne Inge Vålandsmyr
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tilgivelse og gjennopprettelse, Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tilbedelse gjennom givertjeneste, Øistein Garcia de Presno
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Motstand, Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Familiefest, Gunhild Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Nehemja, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Bønn, Wenche Tønnesen
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Forvalteroppdraget, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Begynn der du er, Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Kallet, Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Sendt, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Å leve helhjertet, Jan Erik Tallaksen
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Disippel, Oddvar Søvik
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
1. Pinsedag, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Oppdraget, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Den kristne friheten, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Lyset som skinner i mørket, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Advent, Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Hvem er Gud, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Terje Høyland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Konfirmasjonsgudstjeneste, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Et hjerte for Gud, Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Evangeliets ABC, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Gudstjeneste, Tone Haugdal – Åpen Himmel Mandal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Skam, Keld Dahlmann – Åpen Himmel Mandal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Pinsedag, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Samuel Ebitu
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Givertjeneste, Terje Høyland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Helbredelse, Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Apostlenes gjerninger, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Apostlenes gjerninger, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Julaften, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Lyset kom til mørket, Gunhild Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Relasjon, Hanne Langmoen Høyland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Relasjon – Sammen, Henrik Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Herren er min Hyrde, Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Relasjon med Gud, Arne Inge Vålandsmyr
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Relasjon med Gud, Henrik Størmberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Relasjonen med Gud, Tone Haugdal
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Det gode liv, Gunhild Strømberg
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Den Hellige Ånd, Ove Kleveland
Loading
/

Norkirken Hald
Norkirken Hald
Godhet til alle, Henrik Strømberg
Loading
/