Gudstjenester


Formiddagsgudstjeneste 3 ganger og Kveldsgudstjeneste 1 gang pr måned. Se programmet for detaljer.

Dette er menighetens hovedsamlinger og er beregnet for alle aldersgrupper. Søndagsskole for barna og undervisning for voksne. Her er alle velkomne, og vi ønsker at alle skal føle seg hjemme. Du vil bli ønsket velkommen, og det er fokus på lovsang og undervisning. Visjonen vår er Gud, Gjennom oss, Til mennesker, og det ønsker vi skal gjenspeile alt vi gjør. Dvs at alle som kommer er en del av Gudstjenesten, og kanskje var det i smilet ditt, lovsangen, talen eller nattverden noen ble møtt av Gud denne dagen. På de fleste Gudstjenester er det nattverd og muligheter for forbønn.