Kveldsgudstjenester


Ca en gang i mnd har vi Gudstjeneste på søndagskvelden. Da begynner vi med en kopp kaffe kl 19.00, mens selve møte begynner kl 19.30.

På disse samlingene er det litt kortere undervisning og mer tid til lovsang og til å dele vitnesbyrd.