Vekstgrupper


Vi tror at kombinasjonen av det store fellesskapet på Gudstjenestene og det mer nære fellesskapet i vekstgruppene er den beste måten å bygge menighet på.

Vi ønsker derfor at flest mulig skal være med på begge deler.

Vi har litt forskjellige grupper: Rene dame og herre grupper, landet grupper og ungdomsgruppe.

Vi kaller det for vekstgruppe, fordi vi ønsker vekst både i den enkeltes tro og liv, og i selve gruppen. Det er alltid plass til flere!

I gruppene deler vi tro og liv, ber for hverandre og vi går igjennom en tekst og noen spørsmål i forhold til kommende søndags Gudstjeneste.

Har du lyst til å være med i en vekstgruppe? Ta kontakt med Gunhild Strømberg