Velkommen til Åpen Himmel på Hald i Mandal

22 – 26 Juli samles vi til en uke med fokus på livet sammen med Gud. Det blir en uke med god undervisning, opplegg for voksne og barn og mye tid til relasjoner, sol og sommer. Det blir et forholdsvis enkelt opplegg tilpasset korona restriksjoner. Formiddags og kveldsmøter for voksne med undervisning av talere som Martin Cave, Keld Dahlmann, Mariann Nygaard og Terje Høyland. Egne formiddagsmøter for barn på Oasen skole, med aktiviteter.

Les mer

Hva skjer i Norkirken Hald

Klokken: 11:00
Tema: Søndagsskole Gudstjeneste

Klokken: 11:00
Tema: Søndagsskole Gudstjeneste

Klokken: 19:00

Klokken: 11:00
Tema: Søndagsskole Gudstjeneste

Se hele kalenderen

Våre aktiviteter

Gudstjenester

Søndager i partallsuker (se programmet) er det Gudstjenester på Hald kl 11.00

Les mer

Vekstgrupper

Vi tror at kombinasjonen av det store fellesskapet på Gudstjenestene og det mer nære fellesskapet i vekstgruppene er den beste måten å bygge menighet på.

Les mer

Søndagsskole

Å hjelpe våre barn og unge til en nær og trygg relasjon til Gud er kanskje noe av det viktigste vi gjør, derfor er søndagsskolen kjempeviktig.

Les mer

Kveldsgudstjenester

Ca en gang i mnd har vi Gudstjeneste på søndagskvelden. Da begynner vi med en kopp kaffe kl 19.00, mens selve møte begynner kl 19.30.

Les mer

Hør den siste talen

26. juli 2020
Gudstjeneste, Tone Haugdal – Åpen Himmel Mandal
Hør alle

Siste nytt

Velkommen til Åpen Himmel på Hald i Mandal

22 - 26 Juli samles vi til en uke med fokus på livet sammen med Gud.

Les mer

Andakt 10. mai

Les mer

Andakt 3. mai

Les mer