Bønnemøter hver mandag:
Kl 17:45 – 18:15: Keltisk tidebønn
Kl 18:15 – 19:30: Lovsang og bønn
Velkommen til Hald!


Hva skjer i Norkirken Hald

Klokken: 11:00

Søndagsskole

Klokken: 11:00

Klokken: 19:00

Klokken: 11:00

Søndagsskole

Klokken: 11:00

Søndagsskole

Klokken: 11:00

Se hele kalenderen

Våre aktiviteter

Gudstjenester

Formiddagsgudstjeneste 3 ganger og Kveldsgudstjeneste 1 gang pr måned. Se programmet for detaljer.

Les mer

Vekstgrupper

Vi tror at kombinasjonen av det store fellesskapet på Gudstjenestene og det mer nære fellesskapet i vekstgruppene er den beste måten å bygge menighet på.

Les mer

Søndagsskole

Å hjelpe våre barn og unge til en nær og trygg relasjon til Gud er kanskje noe av det viktigste vi gjør, derfor er søndagsskolen kjempeviktig.

Les mer

Kveldsgudstjenester

Ca en gang i mnd har vi Gudstjeneste på søndagskvelden. Da begynner vi med en kopp kaffe kl 19.00, mens selve møte begynner kl 19.30.

Les mer

Hør den siste talen

28. april 2024
Child like faith (Samuel Ebitu)
Hør alle

Siste nytt

Årsmøte 2024

Les mer

Samlivskurs høsten 2023

Gode Dager arrangerer samlivskurs i høst også.

Les mer

En sult etter Gud

Oppdatering fra Sentral-Asia (mai 2022)

Les mer