Hva skjer i Norkirken Hald

Klokken: 11:00
Taler: Hanne og Terje Høyland

Klokken: 19:00
Taler: Henrik Strømberg

Klokken: 11:00
Tema: Søndagsskole Gudstjeneste

Klokken: 11:00
Taler: Samuel Ebitu

Klokken: 15:00

Se hele kalenderen

Våre aktiviteter

Gudstjenester

Søndager i partallsuker (se programmet) er det Gudstjenester på Hald kl 11.00

Les mer

Vekstgrupper

Vi tror at kombinasjonen av det store fellesskapet på Gudstjenestene og det mer nære fellesskapet i vekstgruppene er den beste måten å bygge menighet på.

Les mer

Søndagsskole

Å hjelpe våre barn og unge til en nær og trygg relasjon til Gud er kanskje noe av det viktigste vi gjør, derfor er søndagsskolen kjempeviktig.

Les mer

Kveldsgudstjenester

Ca en gang i mnd har vi Gudstjeneste på søndagskvelden. Da begynner vi med en kopp kaffe kl 19.00, mens selve møte begynner kl 19.30.

Les mer

Hør den siste talen

3. november 2019
Herren er min Hyrde, Tone Haugdal
Hør alle