Logo

" GUD

- GJENNOM OSS

- TIL MENNESKER "

Velkommen til Gudstjeneste og Søndagsskole på Hald!


Neste gudstjeneste på Hald er søndag 4. august kl. 11.00.


Hver tirsdag kl. 18.00 er du velkommen til bønnesamling på Hald.


Våre Vekstgrupper har alltid plass til flere. Vi har mannsgruppe, kvinnegruppe og blandet gruppe. Vekstgruppene skal være et sted for vekst. Målet er at både de som er med kan vokse sammen i et åndelig og sosialt felleskap, og at gruppene vokser og kan deles i flere grupper slik at det blir plass til flere.

 

For mer info, send mail til info@norkirkenhald.no.

 

Du finner oss på Hald i Mandal.