Årsmøte for Norkirken Hald


Ordinært årsmøte for Norkirken Hald avholdes tirsdag 14. februar 2023 kl. 19.30 i Hagesalen på Hald.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøtet
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to personer til tellekorps og signering av protokoll
 2. Gjennomgang av årsmeldinger:
  • Lederteamet
  • Styret
  • Søndagsskolen
  • Bønnehuset
  • Samlivsarbeidet
  • Vekstgrupper
 3. Regnskap 2022
 4. Budsjett 2023
  • Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Valg
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
 6. Informasjon
  • Diverse informasjon

Sakspapirer deles ut på møtet.

Alle er velkommen!