Årsmøte for Norkirken Hald


Ordinært årsmøte for Norkirken Hald avholdes i Hagesalen på Hald onsdag 2. februar 2022 kl. 19.30.

Saksliste:

 1. Konstituering av årsmøtet
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av referent og to personer til tellekorps og signering av protokoll
 2. Gjennomgang av årsmeldinger:
  • Lederteamet
  • Styret
  • Søndagsskolen
  • Bønnehuset
  • Samlivsarbeidet
  • Vekstgrupper
 3. Regnskap 2021
 4. Budsjett 2022
  • Fastsettelse av medlemskontingens
 5. Valg
 6. Informasjon

Sakspapirer deles ut på møtet.

Alle er velkommen!