Årsmøte for Norkirken Hald


Ordinært årsmøte for Norkirken Hald avholdes i Hagesalen på Hald onsdag 15. januar 2020 kl. 18.00.

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Gjennomgang av årsmeldinger
3. Regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Valg
6. Informasjon

Sakspapirer deles ut på møtet.

Alle er velkommen!