En hjemreise – Å leve med det evige for øyet (Gunhild Strømberg)


Sang spilt etter talen: The Afters – Well Done