Jesus and the Children, Markus 10:13-16 (David Muturi)


David Muturi er leder av Noractas arbeid i Kenya.
Les mer om Noractas arbeid her.
(Tolking av Øistein Garcia de Presno)