Kjære medlemer av Norkirken Hald.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til årsmøtet som vil finne sted tirsdag 12. mars 2024 kl. 19:00 på Hald.

Dette er en flott anledning for oss å samles, reflektere over det som har skjedd det siste året, og se fremover mot spennende muligheter.

Agenda for årsmøtet:

  1. Åpning og velkomst: Vi starter møtet med en varm velkomst.
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: La oss sammen bekrefte at alt er i orden.
  3. Årsberetning: Ledere vil presentere en oppsummering av årets aktiviteter og hendelser.
  4. Regnskap og budsjett: Vi går gjennom økonomien og ser på planene for det kommende året.
  5. Valg: Dette er en viktig del av møtet, der vi velger de som skal lede Norkirken Hald videre.
  6. Eventuelle saker fra medlemmene: Har du noe du ønsker å ta opp? Gi beskjed innen 10. Mars.

Vi setter stor pris på deres engasjement og ser frem til å dele denne kvelden med dere. Sammen kan vi forme fremtiden for Norkirken Hald.

Gud – Gjennom oss – til mennesker.

Hjertelig hilsen, Styret i Norkirken Hald