Søndagsskole


Å hjelpe våre barn og unge til en nær og trygg relasjon til Gud er kanskje noe av det viktigste vi gjør, derfor er søndagsskolen kjempeviktig.

Her er det sang, lek, undervisning og masse gøy. Vi er stolte av våre søndagsskoleledere. De har et genuint ønske om å gi Jesus til barna!

Søndagsskolen er delt i 3 grupper.

3 år til 1.klasse

2-4 klasse

5-9 klasse